Cóc lăn tự do xuống vách đá để thoát khỏi nhện săn mồi

Cóc cuội không có khả năng nhảy xa để chạy trốn kẻ thù, tuy nhiên, chúng đã phát triển một cơ chế tự vệ khác còn hiệu quả hơn.