Điểm mặt những giang hồ mạng từng xộ khám

Quang "Rambo", Khá "Bảnh", Phúc XO, "Long 9 Ngón" là những giang hồ mạng mới xộ khám gần đây. Trước đó, Dũng "Trọc", thánh chửi Dương Minh Tuyền cũng từng lĩnh án.

Quang “Rambo”, Khá “Bảnh”, Phúc XO, “Long 9 Ngón” là những giang hồ mạng mới xộ khám gần đây. Trước đó, Dũng “Trọc”, thánh chửi Dương Minh Tuyền cũng từng lĩnh án.

Diem mat nhung giang ho mang tung xo kham hinh anh 1

giang hồ mạng xộ khám

giang hồ mạng

Quang Rambo

Phúc XO

Khá Bảnh

Long 9 Ngón

Dương Minh Tuyền

Bình luận

Google+ Skype